Lars Thomsen, tulevaisuudentutkija ja Juicen hallintoneuvoston jäsen, hahmottelee vuoden 2023 trendejä ja kertoo tulevasta markkinakehityksestä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa

Juice Technology AG – latausasemien ja -ohjelmistojen valmistaja ja johtava toimija sähköautojen mobiilien latausasemien alalla – ja tulevaisuudentutkija Lars Thomsen antavat vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät sähköisen liikkuvuuden tulevaisuuteen Euroopassa ja muualla maailmassa.

Koska energiakustannukset ovat viime aikoina nousseet, ihmiset ovat hieman epävarmoja sähköisen liikkuvuuden kehityksestä. Kustannusten nousu liittyy kuitenkin läheisesti nykyiseen kriisiin, joten se ei ole pysyvää. Tämä koskee erityisesti sähkön hinnan jyrkkää nousua vuonna 2022. Sähkömarkkinoiden hintavääristymät johtuvat siitä, että yksi energialähde (kaasu) on nostanut sähkön hintaa suhteettoman paljon merit order -hinnoitteluperiaatteen mukaisesti.

Hajautettu sähköntuotanto edellyttää älykkäitä kuormanhallintajärjestelmiä
Suuntaus kohti uusiutuvien sähköntuotantomuotojen osuuden kasvattamista on kuitenkin vahva, ja näiden energiamuotojen kustannukset ovat edelleen laskussa. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sähkö tulee sitä halvemmaksi, mitä enemmän uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja mitä älykkäämmiksi energiaverkot muuttuvat.

Paikallisten sähköverkkojen huippukuormituksen tasaamisen aktiivisena tekijänä sähköautot ovat avainasemassa sähköverkon vakauden luomisessa. Tästä tulee lähivuosina tärkeä kysymys kaikille osapuolille (autonvalmistajille, verkkoyhtiöille ja asiakkaille).

Edellytyksenä on käytettävissä olevan sähkön älykäs jakelu älykkäiden latausjärjestelmien avulla. Dynaaminen kuormanhallinta tulee näin olemaan välttämättömyys kaikissa uusissa markkinoille tulevissa latausasemissa. Jakelu voi tapahtua tasaisesti, priorisoidusti tai aikaohjatusti.

Sähköisen liikkuvuuden voittokulku ei ole pysäytettävissä
Sähköisen liikkuvuuden nousukäyrä kaupallisella ja julkisella sektorilla alkaa nyt kasvaa räjähdysmäisesti. Dieselkäyttöiset julkiset liikennevälineet ja kunnalliset ajoneuvot korvataan yhä useammissa kaupungeissa ja kunnissa sähköisillä vaihtoehdoilla. Käännekohta, josta alkaen sähkökäyttöiset linja-autot, pakettiautot tai taksit ovat kokonaiskustannuksiltaan halvempia kuin diesel- tai bensiinikäyttöiset, saavutetaan nyt yhä useammilla alueilla. Näin siirtyminen sähköiseen liikkuvuuteen on usein mielekästä paitsi ekologisesti myös taloudellisesti. Myös paketti- ja kuorma-autojen segmentissä on merkkejä siitä, että puhtaasti akkukäyttöisten ajoneuvojen suosio kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä

Ratkaisevaa on, että julkista latausinfrastruktuuria löytyy keskipitkällä aikavälillä kaikkialta, missä se on operaattoreiden ja asiakkaiden kannalta mielekästä. Myös lataustavan on oltava sijaintipaikkaan sopiva. Christoph Erni, Juicen perustaja ja toimitusjohtaja selittää: ”Tasavirtalatauspisteen hankkiminen on kallista. Sijaintipaikan valintaa on siksi harkittava huolellisesti. Hotellien, vapaa-ajanviettopaikkojen, nähtävyyksien, ostoskeskusten, lentokenttien ja yrityspuistojen pysäköintialueille voidaan asentaa 15–20 vaihtovirtalatausasemaa yhden HPC (High-Power-Charger) -laturin hinnalla, ja akut saadaan silti täyteen – vieläpä hellävaraisesti.”

Kehitys Euroopassa
Latausinfrastruktuurin kehitystasossa on osittain huomattavia eroja Euroopan eri maiden välillä. Esimerkiksi Skandinaviassa, Alankomaissa ja Saksassa kehitys on jo pitkällä. Espanjan, Italian ja Kreikan kaltaiset maat voivat kuitenkin kuroa etumatkan umpeen suhteellisen lyhyessä ajassa. Latausinfrastruktuurissahan on se hyvä puoli, että sen rakentaminen ja asentaminen ei vie kauan. Moottoriteiden varsille voidaan suunnitella ja rakentaa latauspuistoja muutamassa viikossa tai kuukaudessa; latausaseman asentaminen kotiin tai työpaikalle sujuu vieläkin nopeammin.

Moniin Euroopan maihin on syntymässä kansalaisten, paikallisten yritysten ja kuntien paikallisia osuuskuntia, jotka ottavat osan energiantuotannosta ja -huollosta omiin käsiinsä. Tämä on järkevää, sillä jos aurinkosähköjärjestelmiä, akkuja ja kulutuslaitteita voidaan käyttää yhdessä paikan päällä, tehokkuus paranee huomattavasti, paikallisen energiantuotannon hyväksyntä lisääntyy ja osallisilla on jopa mahdollisuus hyötyä taloudellisesti.

Kehitys Yhdysvalloissa
Yhdysvallat on alue, joka on toistaiseksi jäänyt jälkeen Euroopasta sähköisen liikkuvuuden kehittämisessä. Ajankohtaisten lukujen mukaan sähköautojen myynti on kuitenkin kasvanut nopeasti viime vuosina Yhdysvalloissa. Inflaation hillitsemistä koskeva laki yhdistettynä korkeisiin bensiinin hintoihin sekä lukuisat uudet houkuttelevat tuotteet ovat antaneet uutta pontta sähköautojen käyttöönotolle Yhdysvalloissa. Sähköautojen markkinaosuus on jo vaikuttava Kaliforniassa ja itärannikolla, ja kehitys on nyt leviämässä myös sisämaahan. Sähköautot ovat parempi valinta monilla segmenteillä – eikä ainoastaan ympäristön kannalta, vaan myös kustannus- ja suorituskykysyistä. Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin laajentaminen on myös käynnissä Yhdysvalloissa, mutta sen on pysyttävä kasvavan kysynnän tahdissa.

Kehitys Kiinassa
Kiinan autoteollisuus voi saavuttaa maailmanlaajuisesti jopa 20 prosentin markkinaosuuden sähköautojen alalla vuoteen 2027 mennessä ja tulla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hallitsevaksi myös uusissa sähköisen liikkuvuuden luokissa, ihmisten ja tavaroiden autonomisessa kuljetuksessa. Perinteisten eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten OEM-valmistajien on todennäköisesti yhä vaikeampi kilpailla tätä vastustajaa vastaan: Kiinalaiset vaikuttavat olevan edellä keskeisten komponenttien, kuten akkujen, elektroniikan, tekoälyn käytön ja autonomisen ajamisen osalta, mutta ennen kaikkea he ovat nopeampia. Jos perinteiset OEM-valmistajat eivät pysty parantamaan innovaatioketteryyttään merkittävästi, Kiina voi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä leikata itselleen suuren osan kakusta.

Mitä vuosi 2023 lupaa?
Yhdysvalloissa ”Inflation Reduction Act” -laki otetaan käyttöön vuonna 2023, ja se tulee edistämään sähköautojen kehittämistä, tuotantoa ja myyntiä sekä laajamittaisen akkutuotannon rakentamista. Euroopassa on odotettavissa kauaskantoisia uusia aloitteita, joiden avulla eurooppalainen teollisuus pysyy kilpailukykyisenä Yhdysvaltoihin ja Kiinaan nähden – ei ainoastaan henkilöautojen, vaan yhä useammin myös hyötyajoneuvojen, linja-autojen ja kuorma-autojen alalla.

Kiinasta tulee yksi sähköajoneuvojen suurimmista markkinoista ja vientimaista, joten se edistää erilaisin kannustimin omaa teollisuuttaan ja tulee näin lisäämään innovaatioita ja sähköajoneuvojen ja akkujen tuotantoa entistä nopeammin. Nyt on todellakin käynnissä maailmanlaajuinen kilpajuoksu seuraavan sukupolven liikkuvuuden hallitsemisesta.


JUICE WORLD
Lisätietoa löydät osoitteesta www.juice.world

Tietoa Juice Technologysta
Juice Technology AG, jonka päätoimipaikka on Bachenbülachissa (Sveitsissä Zürichin lentoaseman lähellä), on maailmanlaajuisesti toimiva sähköautojen latausratkaisujen valmistaja. Yhtiön laajaan tuotevalikoimaan sisältyy AC- ja DC-latausasemia kevyistä ja mobiileista laitteista suuriin pikalatureihin, minkä ansiosta se on yksi alan harvoista täyden valikoiman toimittajista. Juice on hallinnut vuodesta 2014 alkaen 22 kW:n mobiilien latausasemien maailmanlaajuisia markkinoita.

Ratkaiseva ero muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin on johdonmukainen suuntautuminen ohjelmistoihin. Kaikki ”j+”-merkityt laitteet perustuvat samaan suorittimeen ja laiteohjelmistoon, minkä ansiosta ne ovat yhteensopivia keskenään. Yhtä yhtenäistä ohjelmistoarkkitehtuuria käyttämällä Juice säästää merkittävästi aikaa, vaivaa ja rahaa. Omnidynaamisen kuormanhallinnan, luottokorttimaksamisen ja avoimen käyttöliittymän taustaohjelmiston kaltaiset ratkaisut ovat siis käytettävissä koko tuotevalikoimassa.

Juice-konserni on edustettuna maailmanlaajuisesti omin sijaintipaikoin sekä tytär- ja kumppaniyhtiöin. Konserniin kuuluvat Juice Power AG, Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, saksalainen Juice Europe GmbH, jolla on sivuliike Münchenissä, Juice UK and Ireland Ltd Lontoossa, Juice Nordics AB Uppsalassa, Juice Iberia S.L. Malagassa, Juice France SAS Pariisissa, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd Kiinan Hangzhoussa ja Juice Americas Inc. Yhdysvaltain Floridassa St. Petersburgissa. Lisäksi sillä on maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkosto. Sen palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yhteensä yli 200 henkilöä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, tuotannossa, markkinoinnissa, hallinnossa, ostossa ja myynnissä sekä logistiikassa.

Lisätietoja yrityksestä, tuotteista ja ratkaisuista saat osoitteesta www.juice.world. Seuraa meitä myös LinkedInissä, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Median yhteydenotot
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 tai +49-800 3400 600