Lars Thomsen, fremtidsforsker og styremedlem i Juice, skisserer trendene for 2023 og gir et innblikk i kommende markedsutvikling i Europa, USA og Kina

Juice Technology AG, produsent av ladestasjoner og -programvare, ledende innen mobile ladestasjoner for el-biler, og fremtidsforsker Lars Thomsen gir svar på de mest presserende spørsmålene rundt elektromobilitetens fremtid i Europa og resten av verden.

I lys av de økte energikostnadene er det en viss offentlig usikkerhet rundt utviklingen av E-mobilitet. Økte kostnader er derimot sterkt knyttet til den nåværende krisen, og er derfor ikke permanent. Det gjelder spesielt den kraftige prisveksten i 2022. Prisendringene på elektrisitetsmarkedet skyldes at én energikilde (gass) har økt prisen på elektrisitet uforholdsmessig i henhold til prisingsprinsippet i fortjenesteordren.

Desentralisert strømproduksjon krever smarte laststyringssystemer
Trenden med stadig flere fornybare former for strømproduksjon er imidlertid uavbrutt, og kostnadene for denne energien faller fortsatt. På middels lang og lang sikt vil strømmen bli rimeligere jo mer fornybar energi som produseres, og jo «smartere» energinettene blir.

Som et aktivt element i topplastutjevning i lokale strømnett, vil el-biler spille en nøkkelrolle i å skape stabilitet i strømnettet. Dette vil bli en viktig sak for alle involverte parter (bilprodusenter, nettoperatører og kunder) i årene som kommer.

Forutsetningen for dette er en intelligent distribusjon av eksisterende strøm via smarte ladesystemer. Dynamisk laststyring er dermed i ferd med å bli et must for alle nye ladestasjoner som kommer på markedet. Fordelingen kan være jevn eller prioritert og tidsstyrt.

Elektromobilitetens triumf kan ikke stoppes
Opptrappingskurven for e-mobilitet i kommersiell og offentlig sektor begynner nå å vokse eksponentielt. I stadig flere byer og kommuner erstattes elektriske varianter av kollektivtransport og kommunale kjøretøy dieseldrevne kjøretøy. Vendepunktet, der elektrisk drevne busser, varebiler eller drosjer er rimeligere enn diesel- og bensinmotorer når det gjelder totale kostnader, nås nå på flere og flere områder. Dermed er beslutningen for e-mobilitet ofte ikke bare økologisk, men også økonomisk fornuftig. Selv på vare- og lastebilområdet er det tegn til triumf for batterielektrisk drift i de kommende årene og tiårene.

Det er avgjørende at offentlig ladeinfrastruktur på middels lang sikt vil finnes der det er fornuftig for operatører og kunder. Ladetypen må også tilpasses stedet. Christoph Erni, grunnlegger og CEO i Juice påpeker: «Et DC-hurtigladepunkt er dyrt å kjøpe. Valget av plassering må derfor vurderes nøye. Parkeringsplasser på hoteller, fritidsfasiliteter, turistattraksjoner, kjøpesentre, flyplasser og forretningsparker kan utstyres med 15 til 20 AC-ladestasjoner for prisen av en HPC (høyeffektlader), og batteriene fylles likevel opp – og på en skånsom måte.»

Utvikling i Europa
Det er noen ganger slående forskjeller mellom europeiske land når det gjelder utviklingsnivået for ladeinfrastrukturen. I Skandinavia, Nederland og Tyskland, for eksempel, er ekspansjonen allerede svært avansert. Imidlertid kan land som Spania, Italia eller Hellas ta igjen i løpet av kort tid. Det fine med ladeinfrastrukturen er at det ikke tar lang tid å bygge og installere den. Langs motorveiene kan ladeparker planlegges og bygges i løpet av noen uker eller måneder. Installasjon av en ladestasjon hjemme eller på jobb kan gjøres enda raskere.

I mange europeiske land er det en økende tendens til at lokale kooperativer av innbyggere, lokalt næringsliv og kommuner tar deler av sin energiproduksjon og -forsyning i egne hender. Dette er fornuftig, for dersom solcelleanlegg, lagringsanlegg og forbrukere kan brukes i fellesskap på stedet, er det store effektivitetsgevinster, aksepten for lokal energiproduksjon øker og de involverte har til og med mulighet til å tjene økonomisk på dette.

Utvikling i USA
USA er en region som så langt har ligget bak Europa i utviklingen av elektromobilitet. Nåværende tall tyder imidlertid på at salget av el-biler i USA har økt raskt de siste årene. Inflasjonsreduksjonsloven og høye bensinpriser, sammen med en rekke nye attraktive produkter på alle områder, har skapt en ny drivkraft for implementering av elektriske biler i USA. Den allerede imponerende markedsandelen av elektriske biler i California og på østkysten beveger seg nå innover i landet. På mange områder er el-biler det beste valget, ikke bare av miljøhensyn, men også av økonomiske og ytelsesmessige hensyn. Utviklingen av ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy øker også i USA, og må holde tritt med økende etterspørsel.

Utvikling i Kina
Kinas bilindustri kan få opptil 20% global markedsandel i elektriske kjøretøy innen 2027 og også bli dominerende i nye elektriske mobilitetskategorier i autonom transport av mennesker og varer på middels lang og lang sikt. Klassiske reservedelsprodusenter i Europa og USA vil mest trolig finne det stadig vanskeligere å konkurrere mot denne motstanderen: Når det kommer til nøkkelkomponenter som batterier, elektronikk, bruk av kunstig intelligens og autonom kjøring, ser kineserne ut til å være ikke bare foran, men fremfor alt raskere. Hvis de klassiske reservedelsprodusentene ikke dramatisk øker sin innovasjonssmidighet, vil Kina ta størstedelen av kaken på middels lang og lang sikt.

Hva kan vi forvente i 2023?
I USA vil «Inflation Reduction Act» fra 2023 øke utvikling, produksjon og salg av elektriske kjøretøy og bygging av store batteriproduksjonskapasiteter. I Europa forventer vi nye initiativer for å holde europeisk industri konkurransedyktig mot USA og Kina – ikke bare for personbiler, men i økende grad også for nyttekjøretøy, busser og lastebiler.

Kina vil bli et av de største markedene og eksportlandene for elektriske kjøretøy, og vil derfor stimulere sin egen industri til å øke innovasjon og produksjon av elektriske kjøretøy og batterier enda raskere. Det er virkelig et globalt kappløp på gang for overlegenhet i neste generasjons mobilitet.


JUICE WORLD
Mer informasjon om Juice Technology finner du på www.juice.world

Om Juice Technology
Juice Technology AG, hovedsete i Bachenbülach (ved Zürich lufthavn, Sveits), er en produsent av ladeløsninger for el-biler på det internasjonale markedet. Selskapets omfangsrike produktportefølje omfatter AC- og DC-ladestasjoner for alt fra lette mobile enheter til store hurtigladere. Utvalget innebærer at selskapet er et av svært få med et fullsortiment i bransjen. Siden 2014 har Juice dominert det internasjonale markedet for 22 kW-ladestasjoner.

Den avgjørende forskjellen fra andre tilgjengelige løsninger er det konsekvente fokuset på programvare. Alle enheter som er merket med «j+», baserer seg på samme prosesser og samme fastvare, hvilket gjør dem kompatible med hverandre. Bruken av én enkelt gjennomgående programvarearkitektur gjør at Juice sparer vesentlig med tid, arbeid og kostnader. Løsninger som den omnidynamiske belastningshåndteringen, betaling med kredittkort eller den grensesnittuavhengige backenden er altså tilgjengelig for hele produktutvalget.

Juice-gruppen er til stede over hele verden via egne kontorer, datterselskaper og partnerselskaper. Konsernet omfatter Juice Power AG, Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyske Juice Europe GmbH med kontor i München, Juice UK and Ireland Ltd i London, Juice Nordics AG i Uppsala, Juice Iberia S.L.
i Malaga, Juice France SAS i Paris, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Hangzhou, Kina og Juice Americas Inc. i St. Petersburg, FL, USA. Dessuten har konsernet et globalt nettverk med grossister. Til sammen arbeider for tiden rundt 200 personer med forskning og utvikling, produksjon, markedsføring, administrasjon, innkjøp og salg samt logistikk.

Mer informasjon om selskapet, produktene og løsningene finner du på www.juice.world. Følg oss også på LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter.

Pressekontakt
Kommunikasjon og PR
Juice Technology AG
pr@juice.world
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600