Lars Thomsen, fremtidsforsker og medlem av representantskapet til Juice, skisserer de viktigste faktorene som over de neste årene vil påvirke akseptansen for elbiler i Tyskland, Østerrike og Sveits

Juice Technology AG, produsent av ladestasjoner og -programvare, ledende innen mobile ladestasjoner for elbiler, og fremtidsforsker Lars Thomsen gir innblikk i de viktigste trendene som vil påvirke elektromobilitetens utvikling i Tyskland, Østerrike og Sveits over de neste årene.

EU erklærte i desember 2019 at de innen 2050 vil redusere klimagassutslippene i veitrafikken med 90 prosent sammenlignet med nivået i 1990. For å nå dette målet, som er en del av Green Deal, skal det blant annet bygges ut en effektiv ladeinfrastruktur for elbiler. Innen 2030 skal det bygges ut tilstrekkelig ladekapasitet for person- og elbiler hver 60. kilometer langs hele det transeuropeiske trafikknettet (TEN-T). Målet med en million ladepunkter innen 2025 virker likevel temmelig ambisiøs, men samtidig nødvendig med tanke på elektromobilitetens raske utvikling.

Status quo – hvordan ligger Europa an når det kommer til e-mobilitet?

Andelen elbiler i Europa utgjorde i 2021 rundt 20 % av alle nybilsalg. I de fem største europeiske markedene (Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia) er markedsandelen til elbiler (BEV, PHEV og hybrid) steget fra 8 % i 2019 til 38 % i år 2021. Tesla Model 3 var i september 2021 den første helelektriske elbilen som var den mest solgte bilen i Europa i løpet av en måned (av alle driftsarter). Samtidig som at det registreres færre og færre diesel- og bensinbiler, har andelen «støpselbiler» steget med tosifrede prosenttall i lang tid.

Andelen elektrifiserte biler (BEV og PHEV) vil i første halvdel av 2023 overstige antall diesel- og bensinbiler når man ser på nyregistrerte biler. Elbiler vil frem til 2025 nå et tipping point i praktisk talt alle kjøretøykategorier og -klasser, da de sammenlignet med forbrenningsbiler er blitt betydelig mer attraktive både økonomisk sett og med hensyn til ytelser. Rekkeviddene øker,
samtidig som ladetidene blir kortere og det blir stadig flere lademuligheter både i det offentlige og private rom. Tiltakende konkurranse fører til at prisene faller og et brede tilbud gjør at disse bilene også blir tar over i de omfattende midtre og lavere
prissegmentene.

BEV-leder Kina og etternøleren USA.

Kina er kommet til et punkt der det stiger inn i det europeiske og amerikanske markedet med nye (og svært attraktive) elbiler og PHEV-er. Lars Thomsen regner med at det vil være minst seks kinesiske merker med flere modeller på begge markedene innen 2025. Samtidig bidrar dette til det stadig ekspanderende amerikanske markedet for elbiler
(+190 % sammenlignet med fjoråret). Frem til 2026 vil Kina være det største BEV-markedet i verden.

Det amerikanske markedet vil få en ny dytt når det kommer til elbiler og ladeinfrastrukturer, spesielt rundt metropolregionene. Især vil stadig flere aktører i det viktige amerikanske segmentet med «pickup-trucks» føre til at andelen nyregistrerte elbiler i USA hopper til 15 % fra midten av 2022. Avhengig av tilgjengeligheten til batterier og kjøretøy vil elbilandelen innen nybilsalget også i USA stige til minst 40 % innen 2025. I det samme tidsrommet vil salgsvolumet for elbil-ladeteknologi minst tyvedoble seg på det amerikanske markedet sammenlignet med i dag.

Ladeinfrastrukturens utvikling i Europa

Det er en rekke trender som trer frem innen ladeinfrastruktur:

  • For AC-lading har trefaset 11 kW-ladeenheter blitt den vanligste løsningen i Europa: I kjøretøy er dette en god størrelse for en on-board-lader, og tilstrekkelig for å lade batterier med 80 kWh eller mer over natten.
  • Innen DC har CCS-kontakten med inntil 350 kW blitt standard langs de store veiene. Installasjoner med 50  til 100 kW brukes som regel på offentlige parkeringsplasser, byer eller andre interessepunkter.
  • Innen 2024 vil nærmest alle motorveirasteplasser i Europa ha hurtiglading, noe som innebærer store investeringer for operatørene. Disse kostnadene gis videre til kundene i form av temmelig høye kW-timepriser, med mindre brukeren inngår en premium-avtale med operatøren med et månedlig grunngebyr. Etter dagens prognoser er det mellom tre og fem nettverk som vil utkrystallisere seg. På samme måte som mobiloperatører vil disse kjempe om kundenes lojalitet.

Europa er nødt til å være aktivt med på å forme denne raske transformasjonen til bærekraftig, elektrisk mobilitet. Denne nye dynamikken vil endre landskapet i den globale bilindustrien.

Christoph Erni, CEO og grunnlegger av Juice Technology AG, er overbevist: «Mer enn noensinne har teknologihubs som Tyskland, Østerrike og Sveits muligheten til å akselerere mobilitetsrevolusjonen med innovasjon og integrere mobilitet i en ny, grønn økonomi.

Elbiler og smart, kraftig ladeinfrastruktur er to sider av samme sak. I hele Europa behøver vi like og gode forutsetninger for å også i fremtiden inneha en ledende rolle i den globale e-mobilitetsbransjen og samtidig nå klimamålene vi har satt for oss selv.

Spesielt på bakgrunn av de siste utviklingene burde det være klart for alle at lokal og regional fornybar energi er overlegen finite og omstridte energikilder.

---

JUICE WORLD
Mer informasjon om Juice på www.juice-world.com

Om Juice Technology

Juice Technology AG, med hovedsete i Bachenbülach (ved Zürich lufthavn, Sveits), er en produsent av ladeløsninger for elbiler på det internasjonale markedet. Selskapets omfangsrike produktportefølje omfatter AC- og DC-ladestasjoner for alt fra lette mobile enheter til store hurtigladere. Utvalget innebærer at selskapet er et av svært få med et fullsortiment. Siden 2014 har Juice dominert det internasjonale markedet for 22 kW-ladestasjoner.

Den avgjørende forskjellen fra andre tilgjengelige løsninger er det konsekvente fokuset på programvare. Alle enheter som er markert med «j+», baserer seg på samme prosesser og samme firmware, hvilket gjør dem kompatible med hverandre. Bruken av én enkelt gjennomgående programvarearkitektur gjør at Juice sparer vesentlig med tid, arbeid og kostnader. Løsninger som den omnidynamiske belastningshåndteringen, betaling med kredittkort eller den grensesnittuavhengige backenden er altså tilgjengelig for hele produktutvalget.

Juice-gruppen er til stede over hele verden via egne kontorer, datterselskaper og partnerselskaper. Konsernet omfatter Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, tyske Juice Europe GmbH med kontor i München, Juice UK and Ireland Ltd i London, Juice Nordics AG i Uppsala, Juice Iberia S.L. i Malaga, Juice France SAS i Paris, Zhejiang Juice Technology Co., Ltd i Hangzhou, Kina og Juice Americas Inc. i St. Petersburg, FL, USA. Dessuten underholder konsernet et globalt nettverk med grossister. Til sammen arbeider for tiden rundt 200 personer med forskning og utvikling, produksjon, markedsføring, administrasjon, innkjøp og salg samt logistikk.

Mer informasjon om selskapet, produktene og løsningene finner du på www.juice-world.com. Følg oss også på LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter.

 

Pressekontakt
Daniela Märkl
Communication & Public Relations
Juice Technology AG
maerkl@juice-technology.com
+41-41 510 02 19 eller +49-800 3400 600