Privatandelen til biler som brukes i jobbsammenheng, bidrar til å utligne nedskrivningen og vedlikeholdet etter andel. Kostnadene for dette er likevel vesentlig lavere enn for en forbrenningsbil, derfor byrde også privatandelen reduseres. I Tyskland gjør man det slik, men ikke i Sveits. Vår CEO Christoph Erni mener: «Dermed går Sveits aktivt inn for å ikke støtte opp om dem som bruker elbil i yrkessammenheng – tvert om, disse personene straffes.»
Mer om dette i den aktuelle meningsytringen:

https://vision-mobility.de/news/privatanteil-bei-e-autos-wie-sich-die-schweizer-selbst-ins-knie-schiessen-73285.html